De werkwijze van Ingrid

Zelfkennis

Om ineffectieve communicatie- en gedragspatronen te doorbreken is zelfkennis nodig. Vanuit daar geef je richting en sturing aan je (professionele) leven en is tevens de opmaat naar gezonde en prettige (werk)relaties. Om hierin succesvol te zijn, moet je begrijpen wie je bent. Waarom doe je de dingen zoals je doet? Welke gevoelens houd je liever verborgen en waarom? Welke collega irriteert je ? Zegt dat dan iets over hem of over jou? Waarom voel je je bij sommigen mensen op je gemak en bij anderen klein en niet gezien? Lastige vragen, belangrijk om wat inzicht in te hebben.

De ijsberg als metaforisch model

Ik ontwikkelde een metaforisch model – in de vorm van een ijsberg – om inzicht in bovenstaande vragen te krijgen.

ijsberg

Dit metaforische model, – bestaat uit vier verschillende lagen waarvan alleen de eerste laag: het gedrag, boven de waterlijn, zichtbaar is. Dit is het gedrag dat de mensen laten zien. In de overige drie lagen, – ik noem het de onderstroom – spelen zich processen af waar je je wellicht niet of nauwelijks bewust van bent. De onderstroom is complex maar de moeite waard om te onderzoeken want hier ligt de sleutel tot effectieve communicatie. Door het gedrag van mensen in het grote geheel te zien, zal de ijsberg je inzichten verschaffen waardoor je de relatie met jezelf en je omgeving kan verbeteren.

Onderzoek op vier lagen

De ijsberg bestaat uit vier verschillende lagen waarvan alleen de eerste laag – die boven de waterlijn ligt – zichtbaar is. Dit is het gedrag dat mensen laten zien. Het zijn de overige drie lagen – het niet zichtbare gedeelte onder de waterlijn (ofwel de onderstroom) – die belangrijk zijn omdat daar feitelijk de sleutel tot echt contact ligt. Het model van de ijsberg laat zien dat het gedrag – het gedeelte boven de waterlijn – een uiting is van onderliggende zaken. Deze hebben te maken met iemands gevoelens, behoeften, eigenschappen, kwaliteiten, opvoeding, overtuigingen, kwaliteiten en zelfbeeld. De ijsberg heeft als doel de achtergronden van onze manier van gedragingen en communicatie inzichtelijk te maken, beter te begrijpen en er een dieperliggende betekenis aan te kunnen geven.

Zeven aannames

De ijsberg heeft deze vorm gekregen door een zevental aannames. Deze vinden hun oorsprong in verschillende psychologische stromingen waardoor ik de afgelopen jaren heen geïnspireerd ben geraakt en waarmee ik de afgelopen jaren geoefend, geworsteld en geëxperimenteerd heb en welke ik uiteindelijk op passende manier geïntegreerd heb in mijn persoonlijke en professionele leven. Deze aannames vormen het fundament van mijn diensten en komen tot uiting in de verschillende lagen van de ijsberg: