Over Ingrid

Ingrid van Essen

Persoonlijke missie

Van jongs af aan ben ik altijd mateloos gefascineerd geweest door menselijke relaties en hoe mensen met elkaar omgaan en communiceren. Mijn persoonlijke missie is om mensen te verbinden en te inspireren zodat zij het beste uit zichzelf én de ander kunnen halen. De essentie zit voor mij in betekenisvolle relaties waarbij we verschillen overbruggen, de angst voor ‘het anders zijn’ overwinnen en nieuwsgierig blijven naar de drijfveren van onszelf én van de ander. En daar zet ik mijn op allerlei manieren voor in.

Ontwikkeling

Er is geen gebied waarin zoveel goed of fout kan gaan als communicatie. Elkaar verstaan is een kiem van inspiratie – niet begrepen worden een bron van frustratie. Als het lekker loopt, laat het dan zo. Maar waar te beginnen als de problemen zich opstapelen? Dat is het moment om in actie te komen. Vaak blijkt het grootste obstakel te schuilen in de eigen ideeën, overtuigingen en patronen. We houden lang vast aan wat ons geleerd is. Dat is menselijk. Maar wat voorheen voldeed kan je nu in de weg zitten. In verandering heeft echter bijna niemand zin. Maar ontwikkeling is een ander verhaal. Dan ligt de nadruk op wat goed gaat. Dat begint met je ervan bewust te worden wat je leuk vindt. Wat je makkelijk afgaat. Wat jouw eigenzinnigheid bepaalt. Daar ligt je kracht. En daar start mijn bijdrage.

Partnerschap

Juist omdat vandaag de dag zoveel zo snel verandert is het zaak om naar elkaar te luisteren, vragen te stellen en de gevoeligheden boven tafel te krijgen. Dat lukt zoveel beter door je open op te stellen. Mezelf voorop. Mijn aanpak richt zich op het creëren van ingangen. In teamverband en/of individueel. Binnen het onderwijs of in welke sector of organisatie dan ook. Mensen zijn mensen. Oplossingen van bovenaf, van buitenaf, landen moeizaam. Pas als je uit jezelf tot een nieuw inzicht komt, vind je de motivatie om ernaar te handelen. Eigenaarschap is de sleutel.
Ik ben hierin graag jouw partner!

Ervaring

Begonnen als begeleider van pubers heb ik geleerd om met ‘eigenwijsheid’ om te gaan. Als voormalig docent in het onderwijs heb ik in de praktijk ervaren waar de valkuilen zitten. Maar ook waar de kansen liggen om beter contact te maken. En in welke volgorde: Eerst met jezelf en dan met de ander.

Op natuurlijke weg ben ik in steeds breder verband mijn ervaringen en inzichten gaan delen. Via trainingen, coaching, boeken en lezingen. Ik begeleid mensen en organisaties op het gebied van gedrag en communicatie. Daarnaast ben ik een veelgevraagd spreker op congressen. Ik schreef meerdere boeken over gedrag, relatie en communicatie. Opgeleid bij BGL& Partners en bij Phoenix Opleidingen ben ik gespecialiseerd in Transactionele Analyse, Systemisch werken, Positieve psychologie, Motiverende gespreksvoering en Lichaamswerk.

De werkwijze van Ingrid

De ijsberg als metaforisch model

Ik ontwikkelde een metaforisch model – in de vorm van een ijsberg – om inzicht in bovenstaande vragen te krijgen. Dit metaforische model bestaat uit vier verschillende lagen waarvan alleen de eerste laag: het gedrag, boven de waterlijn, zichtbaar is. Dit is het gedrag dat de mensen laten zien. In de overige drie lagen – ik noem het de onderstroom – spelen zich processen af waar je je wellicht niet of nauwelijks bewust van bent. De onderstroom is complex maar de moeite waard om te onderzoeken want hier ligt de sleutel tot effectieve communicatie. Door het gedrag van mensen in het grote geheel te zien, zal de ijsberg je inzichten verschaffen waardoor je de relatie met jezelf en je omgeving kan verbeteren.

Zelfkennis

Om ineffectieve communicatie- en gedragspatronen te doorbreken is zelfkennis nodig. Vanuit daar geef je richting en sturing aan je (professionele) leven en is tevens de opmaat naar gezonde en prettige (werk)relaties. Om hierin succesvol te zijn, moet je begrijpen wie je bent. Waarom doe je de dingen zoals je doet? Welke gevoelens houd je liever verborgen en waarom? Welke collega irriteert je ? Zegt dat dan iets over hem of over jou? Waarom voel je je bij sommigen mensen op je gemak en bij anderen klein en niet gezien? Lastige vragen, belangrijk om wat inzicht in te hebben.

Onderzoek op vier lagen

De ijsberg bestaat uit vier verschillende lagen waarvan alleen de eerste laag – die boven de waterlijn ligt – zichtbaar is. Dit is het gedrag dat mensen laten zien. Het zijn de overige drie lagen – het niet zichtbare gedeelte onder de waterlijn (ofwel de onderstroom) – die belangrijk zijn omdat daar feitelijk de sleutel tot echt contact ligt. Het model van de ijsberg laat zien dat het gedrag – het gedeelte boven de waterlijn – een uiting is van onderliggende zaken. Deze hebben te maken met iemands gevoelens, behoeften, eigenschappen, kwaliteiten, opvoeding, overtuigingen, kwaliteiten en zelfbeeld. De ijsberg heeft als doel de achtergronden van onze manier van gedragingen en communicatie inzichtelijk te maken, beter te begrijpen en er een dieperliggende betekenis aan te kunnen geven.

7 aannames

De ijsberg heeft deze vorm gekregen door een zevental aannames. Deze vinden hun oorsprong in verschillende psychologische stromingen waardoor ik de afgelopen jaren heen geïnspireerd ben geraakt en waarmee ik de afgelopen jaren geoefend, geworsteld en geëxperimenteerd heb en welke ik uiteindelijk op passende manier geïntegreerd heb in mijn persoonlijke en professionele leven. Deze aannames vormen het fundament van mijn diensten en komen tot uiting in de verschillende lagen van de ijsberg:

Contact