TRAININGEN

Preventief werken aan gedragsproblemen? Meer weten over omgaan met ‘lastig gedrag’? Ineffectieve gedrags-en communicatiepatronen doorbreken? Motivatieproblemen? Ik geef onderwijstrainingen vanuit de visie dat gedrag slechts het topje van de ijsberg is. Mensen zijn zoveel meer dan wat ze in hun gedrag laten zien.

Al mijn trainingen worden op maat, naar de behoefte en wens en in nauw overleg met de opdrachtgever samengesteld. Voor uitgebreide inhoudelijke informatie kun je contact met mij opnemen. Hieronder volgt een overzicht van de trainingen die ik in 2020 – 2021 aanbied.

Lezingen

TRAINING

In gesprek met pubers

Leer effectieve gesprekken voeren met je leerlingen

Communiceren met pubers kan behoorlijk lastig zijn en vraagt om andere communicatievaardigheden dan de gebruikelijke.

Trainingen

Inhoud training

Tijdens deze training komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

  • Inzichten in het emotionele puberbrein
  • Hoe herken je de verborgen talenten, gevoelens en behoeften van jouw leerlingen om zo écht contact te maken?
  • Hoe leer je effectief communiceren en geef je leerlingen vertrouwen in hun ontwikkelingsmogelijkheden?
  • Praktische handvatten voor het omgaan met weerstand en agressief gedrag van pubers
  • Inzichten in je eigen ineffectieve gedrags- en communicatiepatronen.

Praktische informatie

Je krijgt mijn boek ‘Communicatie zonder frustratie in het onderwijs’ waar je bij deze training gebruik van maakt. Er is veel ruimte voor interactie en feedback van de trainer en je medecursisten.

Deze driedaagse training wordt momenteel aangeboden bij Medilex onderwijs. De volgende training gaat van start op 7 oktober 2020. Voor meer informatie ga naar de website www.medilexonderwijs.nl.

Deze training bied ik ook in-company aan.
Voor meer informatie of vragen over deze training ( die ook in losse modules wordt aangeboden) neem gerust contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken.

MASTERCLASS

Effectief communiceren

Communiceren begint bij verbinding

Verbinding tussen docent en leerling is de basis van alle studiesucces. Verbinding maken is geen trucje of een aangeboren talent, maar een vaardigheid die je kunt leren.

Pubergedrag is vaak slechts het topje van de puberijsberg. Dikwijls laten pubers in hun gedrag iets heel anders zien dan hoe zij zich werkelijk voelen en zijn zij zich lang niet altijd bewust van hun kwaliteiten. In deze masterclass krijg je praktische instrumenten aangereikt om effectief te blijven communiceren, juist als het even wat lastiger wordt. Gedrag lokt emotie uit.

Wat levert het je op?

Je verkrijgt inzicht hoe je je als professional op een zinvolle manier leerlingen kunt begeleiden door op je eigen manier met hen te verbinden en zo écht contact te maken. Daarnaast krijg je handvatten aangereikt hoe je een leerling kunt inspireren en motiveren zodat zijn leerkwaliteiten optimaal benut worden. De masterclass duurt een dag.

Praktische informatie

Voor meer informatie of vragen neem gerust contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken.

CURSUS

Professionele aanspreekcultuur

Leer effectief feedback geven

In een professionele schoolcultuur is er sprake van eerlijke, opbouwende en betrokken feedback. Feedback betekent letterlijk ‘terugkoppeling’. In situaties waarin je met anderen omgaat, laat je de ander weten hoe je zijn woorden of gedrag interpreteert, welk effect die interpretatie op je heeft en wat je daarvan vindt.

Feedback is een belangrijk onderdeel van effectieve communicatie want door middel van feedback regelen we voor een groot deel de omgang met elkaar. Zo wordt positief gedrag ondersteund en bevestigd en kan negatief gedrag bespreekbaar worden gemaakt. In de praktijk blijkt dat echter nog niet zo gemakkelijk.

Wat levert het je op?

Feedback is op school een belangrijk instrument om de relatie tussen mensen te verbeteren en te versterken. Want wat is de winst van effectieve feedback? Feedback maakt verandering en groei mogelijk. Het verhoogt het welbevinden van eenieder binnen de organisatie.

Feedback maakt de communicatie vele malen effectiever: het zorgt ervoor dat we mét elkaar in plaats van over elkaar in gesprek gaan. Voor een gezonde en betrokken schoolorganisatie is het belangrijk om elkaar te blijven wijzen op elkaars sterke punten én verbeterpunten.

Feedback is van onschatbare waarde om van te kunnen leren en groeien als mens. Bovendien leidt goede feedback veelal tot wederzijds begrip, gezamenlijke afspraken en een prettige samenwerking.

Praktische informatie

Voor meer informatie of vragen over deze masterclass van een dag, neem gerust contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken.

MASTERCLASS

Effectieve oudergesprekken in het PO of VO

Maak jouw oudergesprekken nog efficiënter en effectiever

De relatie met ouders is essentieel voor het schoolsucces van leerlingen. Een goede relatie staat of valt met communicatie. Hoe maak je contact met de ander én blijf je in contact met jezelf? Welke vragen stel je om het gesprek richting een oplossing te sturen? En hoe ga je om met weerstand?

 

Wil je jouw plezier en effectiviteit in het voeren van oudergesprekken vergroten? Dan is deze masterclass iets voor jou!

Wat levert het je op?

Gedurende de dag krijg je handvatten aangereikt die jouw gespreksvaardigheden vergroten, technieken die je inzicht geven in hoe jij de regie behoudt in een gesprek en leer je hoe je effectief omgaat met je eigen emoties en die van anderen. Er is voldoende ruimte voor casuïstiek en uiteraard ga je aan de slag met het oefenen van oudergesprekken.

 

Tijdens deze eendaagse masterclass oefen je onder meer:

  • Oudergesprekken te benaderen vanuit de positieve psychologie
  • Professioneel te blijven als de emoties hoog oplopen
  • Een effectief 10-minutengesprek te voeren

Praktische informatie

Samen met Myrthe Meurders geef ik deze masterclass.  Wij bieden je theorie, werkvormen en tips vanuit de invalshoek van de positieve psychologie.

 

Deze training wordt momenteel aangeboden bij Medilexonderwijs. De volgende training staat nu gepland op 30 september 2020. Voor meer informatie ga naar de website www.medilexonderwijs.nl.

 

Deze masterclass bieden wij ook in-company aan.
Voor meer informatie of vragen over deze masterclass, neem gerust contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken.

Onderwijstrainingen met Anton Horeweg

Cursus

Hechtingsproblematiek in de klas

Van curatief naar preventief werken

Waardoor ontstaat probleemgedrag bij een onveilig gehecht kind? Wat is hechting? Welke vormen zijn er? Welk gedrag zie je terug in je klas? En wat kun je doen om deze kinderen te ondersteunen? Zomaar wat vragen die deze studiedag centraal staan.

Kinderen die onveilig gehecht zijn, bezien de wereld anders dan kinderen die veilig gehecht zijn. Dat heeft invloed op hun gedrag. Dit veroorzaakt vaak problemen in de klas. Je leert door kritisch te kijken naar jouw rol van de leraar probleemgedrag sneller op te lossen. Deze dag gaan we samen met het team aan de slag om op praktische wijze vorm te geven aan de opgedane kennis. Als team leer je wat kinderen die onveilig gehecht zijn nodig hebben.
Voor meer informatie of vragen neem gerust contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken.

Cursus

Traumasensitief lesgeven

 “As a Teacher you  make a difference for every child, but for traumatized children you may be a lifeline.”

Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen. Sommige kinderen groeien onveilig op. Dat heeft invloed op de ontwikkeling van het kinderbrein. Dat zie je terug in de klas en veel getraumatiseerde kinderen lopen vast in het onderwijs. Hun gedrag leidt tot problemen. Een leraar die snapt wat lesgeven aan getraumatiseerde kinderen betekent, kan door traumasensitief lesgeven een enorme bijdrage leveren aan het herstel van de aangerichte schade.

In deze training van twee of drie dagdelen krijg je kennis over de gevolgen van trauma en leer je het gedrag van getraumatiseerde kinderen te begrijpen. Ook krijgen je handvatten om je klas traumasensitief te maken. Door deze training met het hele team te doen kun je werken aan een traumasensitieve school.

Een traumasensitieve school creëren doe je niet ‘even.’ Voor traumasensitief lesgeven is een heel team nodig een team dat kennis heeft van trauma en bereidt is zich te bekwamen in traumasensitief denken. In deze training leer je te kijken door een ‘traumabril‘ en leer je hoe je traumasensitief kunt lesgeven in je klas. Voor meer informatie of vragen neem gerust contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken.

Cursus

Pedagogisch meesterschap

Gedrag kan een flinke uitdaging zijn op school. Waar komt het drukke storende gedrag vandaan? En belangrijker: hoe verdwijnt het? In deze masterclass gaan we dat bekijken. Je krijgt handvatten om je klassenmanagement aan te scherpen en preventief te werken aan gedragsproblemen. Deze training gaat in op (uw eigen leerkrachtgedrag en op (uw) communicatiestijl. Voor meer informatie of vragen neem gerust contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken.

Anton Horeweg
Anton Horeweg

Anton Horeweg

Anton Horeweg is gedragsspecialist (M SEN) en ruim dertig jaar leraar in het basisonderwijs. Hij is auteur van diverse onderwijsboeken, waaronder zijn meest recente boek: De traumasensitieve school.

Zijn boeken zijn bij veel opleidingen verplichte literatuur. Anton heeft zitting in expertteams van Project Leer-Kracht van NCOJ en Kenniscentrum Kinder-en jeugdpsychiatrie (KC KJP). Anton is een geregistreerd CKRBO docent.

Trainingen

Ik geloof in co-creatie en synergie. In sommige gevallen is 1 +1 = 3. En daar moet je gebruik van maken! Ik heb de afgelopen jaren met een aantal bevlogen collega’s de krachten gebundeld en vanuit hier organiseren wij ( incompany) trainingen, masterclasses en teamdagen voor het team en leidinggevenden.

Onderwijstrainingen

Nascholings- en studiedagen op het gebied van gedragsvraagstukken en leerkrachtgedrag waar je morgen direct mee aan de slag kunt!

Sinds een paar jaar hebben Anton en ik met veel succes onze krachten gebundeld en verzorgen wij samen onderwijstrainingen op gebied van gedragsproblemen, gedrags- en ontwikkelingsstoornissen.

Preventief werken aan gedragsproblemen? Meer weten over omgaan met ‘lastig gedrag’? Kennis opdoen over gedrags- en ontwikkelingsstoornissen of trauma? Wij geven onderwijstrainingen vanuit de visie dat de leraar ‘achter het gedrag’ moet leren kijken. Dat betekent dat de leraar soms zijn eigen aanpak moet bijstellen. Voor elke masterclass, studiedag of training bekijken we wat de leervraag van jouw team is. Bij sommige studiedagen maken we gebruik van trainingsacteurs. Het is dan mogelijk om gedragsvraagstukken met deze professionele jongerenacteurs uit te spelen. Zo is oefenen met nieuwe vaardigheden in een veilige setting mogelijk.

Horeweg & van Essen

Onze jarenlange ervaring voor de klas (35 jaar en 15 jaar) staat garant voor studiedagen, workshops en onderwijstrainingen die werken in de praktijk. Onze onderwijstrainingen worden op maat gemaakt en zijn theoretisch goed onderbouwd en zeer praktijkgericht. Onze garantie: Je kunt er de volgende dag direct mee aan de slag in de klas.

Daarnaast hebben wij diverse onderwijsboeken over gedrag en preventief omgaan met gedragsproblemen geschreven. Door onze gezamenlijke dynamiek scheppen wij een veilige sfeer op onze studiedagen en in onze workshops en trainingen, waardoor we snel tot de kern komen.

Trainingen met Carola Boer

Formule voor maximaal resultaat

Wij delen een passie om het beste uit mensen en teams naar boven te halen en mensen met elkaar in verbinding te brengen. We hebben onze krachten gebundeld in een formule: 100% spark + 100% potential = maximaal resultaat. Wij geven verschillende trainingen op het gebied van leiderschaps- en teamontwikkeling en begeleiden organisaties in transitie.

Voor Medilex Onderwijs verzorgen wij de driedaagse training Positief Leiderschap vanuit de Transactionele Analyse.

Training positief leiderschap

Als leidinggevende wil je succesvol zijn met je team. In theorie weet je wat er nodig is, maar de praktijk is vele malen weerbarstiger: de werkdruk is hoog, tijd een schaars goed en mensen zitten in de weerstand. Hoe zorg je er dan voor dat jouw team toch gemotiveerd en pro-actief is en blijft? Hoe vertaal je een klacht naar kracht? En hoe creëer je een positieve mindset?

Haal het maximale uit je team!

Tijdens deze driedaagse training leer je nieuwe manieren om mensen positief in beweging te krijgen zodat ze voor de volle 100% hun potentieel benutten.

Voor meer informatie en inschrijven:
Lees verder

Deze training bieden wij ook incompany aan.
Voor meer informatie of vragen over deze training neem gerust contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken.

Carola Boer
Carola Boer

Carola Boer

Carola Boer heeft ruim 25 jaar ervaring in het aansturen van organisaties, onder anderen in directierollen bij Unilever en Friesland Campina. De afgelopen jaren heeft Carola zich gespecialiseerd in leiderschap en teamontwikkeling.

Aanvraag training