Het boek Communicatie zonder frustratie, is van Ingrid en ís Ingrid. Niet snel tevreden over een oplossing in welke speurtocht dan ook. Altijd op zoek naar het ‘schepje erbovenop’ met een positieve kijk op de wereld en zelden of nooit komend met een oplossing; die mag je zelf gaan bedenken. Pas dan beklijft het!

Ingrid geeft in dit boek suggesties voor een kwaliteitsslag van de communicatie in het onderwijs; wat mij betreft dé uitdaging voor ons professionals. Ons onderwijs, dat het nog steeds lastig vindt aansluiting te vinden op de huidige en toekomstige tijdsgeest, kan een stuk op weg geholpen worden met het schepje bovenop de kwaliteit van de communicatie. Die communicatie is niet slecht, zeker niet, maar vraagt andere dingen van ons professionals. Een andere focus in gesprekken met collega’s, waar samenwerken in het onderwijs zo belangrijk ervaren wordt, zelfs belangrijker wordt. De co-creatie van het onderwijs dat we bieden. Kinderen waarvan we zo veel meer willen weten om ons werk in het onderwijs goed te doen, co-creatie, alweer. En de ouders waarvan we ook graag de mening horen en die we om een bijdrage vragen in de groei van hun waardevolste bezit, nogmaals die co-creatie. Co-creatie kan frustreren. Zelden op de inhoud, zo is mijn ervaring, wel op de manier. De manier waarop we communiceren om samen te zoeken naar antwoorden op het beste onderwijs binnen onze mogelijkheden. Het onderwijs dat het best past bij deze en de nieuwe tijd.

Boek- Ingrid Van Essen - Communicatie zonder frustratie

Het boek van Ingrid kan ons een spiegel geven en daarmee de antwoorden bieden op de vraag: “Kan het ook anders?” Ze helpt ons met een theoretisch kader, een toepasbare basis én het schepje erbovenop.
Gebruik deze spiegel.

Frans Laarakker
Voorzitter college van Bestuur in het primair onderwijs.